KONTAKT

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOSTOMŁOTACH

Dyrektor: Pani Iwona Tarasiuk

Adres:

Kostomłoty 10, 21-509 Kodeń

E-mail:

kostomloty.dom@wp.pl

Telefony:

83-375-51-86
797-800-224