KONTAKT

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Kostomłotach: Pani Iwona Tarasiuk
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOSTOMŁOTACH

Adres:

Kostomłoty 10, 21-509 Kodeń

E-mail:

dpsk5@poczta.onet.pl

Telefony:

Administracja, Dyrekcja: 83-375-51-86

Mieszkańcy, Pracownik socjalny: 83-375-51-08 fax. 83-375-51-88